Khám Phá Lịch Sử: Lời Giải Từ Quán Thế Âm Bồ Tát

Sự Tuyệt Vời của Quán Thế Âm Bồ Tát

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn lòng tham. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn nuôi lớn tình yêu thương, hành động bố thí, khiến bạn luôn muốn dâng tặng cho người khác mà không có ý định chiếm đoạt tài sản của họ.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn sân giận. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn có lòng từ bi và trí tuệ rộng lớn. Với lòng từ bi, bạn sẽ hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của người khác mà không tức giận. Với trí tuệ, bạn sẽ nhận ra rằng thế gian là thay đổi, vạn vật đều phụ thuộc vào duyên số, vì vậy bạn không bao giờ tức giận khi những điều đó đến hay đi.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn bị ám ảnh. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn mở rộng trí tuệ trong sạch. Với trí tuệ, bạn sẽ hiểu được sự kết nối và thay đổi của vận mệnh, bạn sẽ không gắng buộc một người hay một vật nào đó bởi tình yêu hoặc ái mộ.

Quán Thế Âm Bồ tát
Thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát bạn sẽ không còn bị ám ảnh. Vì Bồ tát sẽ giúp bạn mở rộng trí tuệ trong sạch. Với trí tuệ, bạn sẽ hiểu được sự kết nối và thay đổi của vận mệnh, bạn sẽ không gắng buộc một người hay một vật nào đó bởi tình yêu hoặc ái mộ.

Thiền Cùng Quán Thế Âm Bồ Tát

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn sợ bị đọa vào ba đường ác nữa. Vì bạn đã loại bỏ lòng tham, sân chí.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Cá Trê Bơi Trong Giấc Mơ

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những bệnh nan y hay bất kỳ căn bệnh nào khác. Vì trong Ngũ Bách Danh, có viết rằng “Không bị chết vì bệnh ác triền thân”.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn trải qua đau khổ nữa. Vì trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca đã dạy rằng “Nếu có hàng ngàn khắc nạn đau khổ của chúng sinh, khi nghe thấy danh hiệu Quán Thế Âm Bồ tát và gọi danh hiệu đó, Quán Thế Âm Bồ tát sẽ đến ngay lập tức để cứu độ”.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn muốn có con trai hay con gái, nguyện vọng đều sẽ thành hiện thực. Vì trong kinh Phổ Môn, Bồ tát đã thề nguyện với những lời nguyện ấy.

Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến.
Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn không cho những điều ác xâm tổn đến.

Công Lạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Dù bạn đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, bạn sẽ cảm thấy yên tâm mà không hoảng sợ. Vì năng lực của Bồ tát sẽ bảo vệ bạn và làm cho bạn tự tin, điều này được gọi là “Thí Vô Úy”.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Nếu bạn đang gặp khó khăn về tài chính, gia đình, công danh… bạn cũng sẽ được đáp ứng. Vì Bồ tát có năng lực “Làm thỏa mãn những mong muốn” không chỉ về giàu sang, danh vọng, mà còn dẫn dắt bạn trên con đường tu học và trí tuệ. Vì ý nguyện của Bồ tát là mang “Sự an lạc và giải thoát” cho chúng sinh.

Xem thêm  Giấc Mơ Mẹ Chết và Những Điềm Báo Từ Nó

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không phải trải qua sự đau khổ trong các cõi ác như địa ngục, ác ma hay khổ hình từ sinh già bệnh chết. Vì trong kinh Phổ Môn có nói “Địa ngục, ác ma, súc sinh, sinh, già, bệnh chết… sẽ không còn gây khổ cho bạn”.

Vì bi nguyện độ sinh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”.
Vì bi nguyện độ sinh của ngài quá rộng sâu, lấy việc cứu khổ chúng sinh làm bản hoài, nên ngài không chỉ ứng hiện nơi cõi ta-bà này, mà tất cả các cõi khác, ngay cả cõi Địa ngục ngài cũng hóa hiện đến để độ họ “Vô sát bất hiện thân”

Đức Tín và Triết Lý của Bồ Tát Quán Thế Âm

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ không còn lo sợ bị quỷ ác, ma quỷ và các loại phép thuật đen tối gây hại. Không có bùa chú, thuốc độc nào có thể làm tổn thương bạn. Vì Bồ tát có năng lực vượt qua các ác ma và kiểm soát những thế lực ngoại vi.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Bạn sẽ được bảo vệ bởi chư thiên và các vị thiện thần ngày đêm. Vì Bồ tát có uy đức lớn, nhiều người tôn kính, và họ sẽ đến bảo vệ bạn vì sự kính phục uy đức của Bồ tát.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Nếu bạn muốn sinh ra ở bất kỳ cõi Phật nào trong mười phương, bạn cũng sẽ được ước nguyện. Vì Bồ tát có năng lực thần thông và tự tại, ý nguyện rộng khắp, và đã hứa cứu độ tất cả chúng sinh.

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Những oán kết từ các đời trước và những mối oán gia trái sẽ được giải trừ. Vì Bồ tát có đức hiệu “Chúng oán tất thoái tán”, tức là mọi oán thù đều tan biến.

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Cúng Động Thổ - Tín Ngưỡng Truyền Thống Của Người Việt

Bạn thường tâm niệm đến Quán Thế Âm Bồ tát: Nếu bạn nghe về danh hiệu và thấy hình ảnh của Bồ tát, và nghĩ đến Ngài, công đức sẽ không bao giờ mất đi. Nhờ đó, bạn sẽ không trải qua khổ đau ở các cõi khác. Vì trong kinh Phổ Môn có nói “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

Đức Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.
Đức Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.

Thành Tựu Của Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ tát Quán Thế Âm đã trở thành Phật từ kiếp lâu xa, được biết đến với tên gọi Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài đã đạt được tâm từ bi cao cả và đã chiếu cứu mọi loài động vật nhỏ bé. Với năng lực thần thông và tự tại không thể tưởng tượng, ngài có thể hiện hình dạng và hiện thân tùy ý, phù hợp với tâm niệm và nguyện vọng của chúng sinh để cứu độ họ.

Đức Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.
Đức Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn.

Quán Thế Âm Bồ tát đức cao vời vợi, từ bi rộng lớn. Trong kinh Phổ Môn, Đức Phật Thích Ca đã dạy rằng “Nếu có ai kính phục và cúi đầu trước Quán Thế Âm Bồ tát, phước đức sẽ không bao giờ bị làm mất đi. Vì vậy, chúng ta hãy luôn nhớ và tâm niệm danh hiệu của Ngài”.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan