Khám Phá Lịch Sử: Một Hành Trang Văn Khấn Đi Lễ Chùa

Đi lễ chùa vào Rằm, mùng 1, hoặc đầu cuối năm là một truyền thống quan trọng của người Việt từ xa xưa. Hành động này mang ý nghĩa cầu mong bình an, may mắn, và thuận lợi cho gia đình, người thân và bạn bè. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 5 bài văn khấn đi lễ chùa ngắn gọn, dễ nhớ, dành cho các bạn phật tử.

I. Chuẩn bị trước khi khấn lễ tại chùa

Đi lễ chùa là cách để bạn thể hiện lòng thành kính của mình đối với Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác. Bạn hy vọng được cầu bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, việc khấn lễ tại chùa không chỉ đơn giản là thắp nén hương, dâng hoa hay khấn vái. Để không làm tổn thất lòng bề trên, bạn cần chuẩn bị chu đáo trước khi đi lễ chùa, để lễ bái diễn ra tốt đẹp và hanh thông nhất. Dưới đây là quy trình chuẩn bị:

  1. Sắp xếp lễ và thắp hương tại bàn thờ Đức Ông.
  2. Sau đó, đặt lễ lên chính điện, thắp nén hương và đổ chuông ba lần để khấn lễ các Chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát.
  3. Tiếp tục sắp lễ 3 đến 5 nén hương tại các bàn khác với lòng thành tâm.
  4. Sau đó, khấn lễ tại nhà thờ Tổ Tức và nhà thờ Hậu.
  5. Cuối cùng, thăm hỏi các vị sư trong chùa và ra về.
Xem thêm  Văn Khấn Cúng Lễ Cô Hồn: Hành Trình Gửi Thương Nhớ

Chuẩn bị lễ trước khi đi chùa

II. 5 Bài khấn đi chùa ngắn gọn cầu bình an, may mắn, tài lộc

Bài khấn đi chùa ngắn gọn luôn là một chủ đề được các phật tử quan tâm. Dưới đây là 5 bài văn khấn dành cho các dịp lễ quan trọng trong năm: đầu năm, cuối năm, Rằm, mùng Một.

1. Văn khấn lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Hôm nay là ngày …….. tháng …….. năm Nhâm Dần.
Tín chủ con là …………………
Ngụ tại………………………
Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:
Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.
Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.
Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.
Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Thành tâm trong những lời cầu khấn để nguyện vọng được đáp ứng

2. Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
Tín chủ con là…………
Ngụ tại:……………..
Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu có) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.
Chúng con xin dốc lòng kính lễ:
Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.
Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.
Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.
Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).
Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.
Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Xem thêm  Đức Phật Sinh Vào Ngày Nào?

Văn khấn cầu tài lộc, bình an ở ban Tam Bảo

3. Bài khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan thế âm bồ tát

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm…..
Tín chủ (chúng) con là: …………………
Ngụ tại: ……………………………
Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.
Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

4. Bài văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
Tín chủ con là………………………
Ngụ tại:……………
Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.
Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.
Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Xem thêm  Ngủ Mơ Thấy Đám Ma Đánh Con Gì

Văn khấn đi chùa cầu bình an

5. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)
Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.
Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..
Tín chủ con là……………..
Ngụ tại:…………..
Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.
Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.
Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Trên đây là 5 bài văn khấn đi chùa ngắn gọn, dễ nhớ dành cho các phật tử. Đừng quên theo dõi trang web Khám Phá Lịch Sử để xem thêm nhiều bài văn khấn khác về cầu tài lộc, hạnh phúc, và bình an.

Để cập nhật những thông tin Phật giáo nhanh chóng và chính xác nhất, hãy theo dõi Truyền hình An Viên trên các nền tảng Facebook, Website, và Youtube.

XIN THƯỜNG NIỆM “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT”