Khám Phá Lịch Sử: Lễ Văn Khấn Trần Triều

1. Ý Nghĩa Đặc Biệt của Lễ Văn Khấn Trần Thánh

Lễ Đức Thánh Trần có ý nghĩa to lớn đối với nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đây là dịp để tôn kính và biết ơn các vị thần linh đã có công với đất nước. Các buổi lễ thường được tổ chức tại các đình, đền, miếu và phủ vào các ngày lễ, tết, tuần tiết, sóc, vọng và ngày hội.

2. Cách Thực Hiện Lễ Văn Khấn Trần Thánh

Khi tham gia các buổi lễ ở các đình, đền, miếu và phủ, chúng ta cần trang bị lễ vật tùy theo tâm tình và mong muốn của mình. Chúng ta có thể sử dụng lễ chay, lễ mặn, lễ đồ sống, cỗ sơn trang, lễ ban thờ cô, thờ cậu và lễ thần thành hoàng, thư điền.

3. Lễ Văn Khấn Trần Thánh và Sau Lễ

Sau khi hoàn thành lễ cúng, chúng ta có thể thăm quan và tưởng niệm tại các nơi thừa tự, thờ tự. Sau một tuần khi nhang đã cháy hết, chúng ta có thể thắp nhang tiếp và tiếp tục cúng lễ khác. Khi tiến hành lễ cúng, chúng ta bắt đầu từ ban ngoài và kết thúc ở ban chính.

4. Bài Cúng Lễ Văn Khấn Trần Thánh

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

 • Con kính lạy Tứ phủ Công Đồng Trần Triều
 • Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công.
 • Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái, Tổng quốc chính, Thái sư Hương phụ Thượng quốc công tiết chế, Lịch triều tấn tặng khai quốc an chính hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, Minh đức trĩ nhân, Phong huân hiên liệt, Chí trung đại nghĩa, Dực bảo trung hưng, Thượng đẳng tôn thần, Ngọc bệ tiền.
 • Con kính lạy tứ vị Thánh tử đại vương, Nhị vụ vương cô Hoàng Thánh.
 • Con kính lạy Đức ông phạm điệu suý tôn thần, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan.
 • Hương tử con là: …………………..Ngụ tại: ……………….
 • Hôm nay ngày ….. tháng ….. năm ….. Hương tử chúng con chấp kỳ lễ bái xin các vị phù hộ độ trì cho bản thân, gia đình và cộng đồng được an lành, thành công, thịnh vượng, yên bình. Xin cho những điều ác xảy ra biến mất và để trừ tội lỗi…
Xem thêm  Mơ Thấy Phụ Nữ Khỏa Thân: Điềm Tốt Hay Xấu?

5. Văn Khấn Thỉnh Ban Trần Triều

 • Con nam mô A di đà phật (3 lần)
 • Con kính lạy Tam phủ Công Đồng Trần Triều
 • Con kính lạy Thánh phụ An Sinh Đại Vương Trần Quốc Liễu, Thánh mẫu Thiện Đạo quốc mẫu Ngọc bệ hạ.
 • Con kính lạy Nguyên Từ Quốc Mẫu Thiên Thành Thái Trưởng Công Chúa,
 • Con kính lạy Đức Trần Triều hiển thánh Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Tiết Chế Nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Đại Nguyên soái, Tổng quốc chính. Lịch triều tấn tặng khai quốc an chính hồng đồ tá trị hiện linh trác vĩ, Minh đức trĩ nhân, Phong huân hiên liệt, Chí trung đại nghĩa, Dực bảo trung hưng, Thượng đẳng tôn thần, Ngọc bệ tiền.
 • Con kính lạy tứ vị Thánh tử , Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, Hưng Trí Vương Trần Quốc Hiện, Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng, Hưng Hiển Vương Trần Quốc Uất.
 • Con kính lạy cung thỉnh Nhị vị vương cô Hoàng Thánh, Đệ Nhất Quyên thanh Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu, Đệ nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa
 • Con kính lạy Đức ông phạm điện suý Nguyên Soái tôn thần,
 • Con kính lạy cô bé cửa suốt cậu Bé biển đông, tả quan Nam Tào, Hữu quan Bắc Đẩu, Dã Tượng Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành, Nguyễn Địa Lô tướng quân. Lục bộ thượng từ, chư vị bách quan.
 • Hương tử con ………. Ngụ tại Việt Nam Quốc………..
 • Hương tử con lễ bạc tâm thành xin các vị phù hộ độ trì cho bản thân, gia đình và nhân dân Việt Nam được mạnh khỏe, an lành. Xin cho những điều ác xảy ra biến mất và để trừ tội lỗi.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan