Cấu trúc cơ bản của cổ phục Việt Nam

1. Thân áo – Cấu trúc thân các loại áo cơ bản

1.1. Viên lĩnh – lục thân

Viên lĩnh - lục thân (mặt ngoài)
Viên lĩnh – lục thân (mặt ngoài)
Viên lĩnh - lục thân (mặt trong)
Viên lĩnh – lục thân (mặt trong)
Viên lĩnh - lục thân (mặt lưng)
Viên lĩnh – lục thân (mặt lưng)
Viên lĩnh - lục thân (cởi nút cổ ngoài)
Viên lĩnh – lục thân (cởi nút cổ ngoài)
Viên lĩnh - lục thân (cởi nút cổ ngoài và cổ trong)
Viên lĩnh – lục thân (cởi nút cổ ngoài và cổ trong)

1.2. Giao lĩnh – lục thân

Giao lĩnh - lục thân (mặt ngoài)
Giao lĩnh – lục thân (mặt ngoài)
Giao lĩnh - lục thân (mặt trong)
Giao lĩnh – lục thân (mặt trong)
Giao lĩnh - lục thân (mặt lưng)
Giao lĩnh – lục thân (mặt lưng)

1.3. Lập lĩnh – ngũ thân

Lập lĩnh - ngũ thân (mặt ngoài)
Lập lĩnh – ngũ thân (mặt ngoài)
Lập lĩnh - ngũ thân (mặt trong)
Lập lĩnh – ngũ thân (mặt trong)
Lập lĩnh - ngũ thân (mặt lưng)
Lập lĩnh – ngũ thân (mặt lưng)
Lập lĩnh - ngũ thân (cởi 2 nút)
Lập lĩnh – ngũ thân (cởi 2 nút)
Lập lĩnh - ngũ thân (cởi 3 nút)
Lập lĩnh – ngũ thân (cởi 3 nút)
Lập lĩnh - ngũ thân (cởi 4 nút)
Lập lĩnh – ngũ thân (cởi 4 nút)

1.4. Viên lĩnh – ngũ thân

Viên lĩnh - ngũ thân (mặt ngoài)
Viên lĩnh – ngũ thân (mặt ngoài)
Viên lĩnh - ngũ thân (mặt trong)
Viên lĩnh – ngũ thân (mặt trong)
Viên lĩnh - ngũ thân (mặt lưng)
Viên lĩnh – ngũ thân (mặt lưng)
Viên lĩnh - ngũ thân (cởi nút cổ)
Viên lĩnh – ngũ thân (cởi nút cổ)

1.5. Đối khâm – tứ thân

Đối khâm - tứ thân (mặt ngoài)
Đối khâm – tứ thân (mặt ngoài)

1.6. Nhật bình – tứ thân

Nhật bình - tứ thân (mặt ngoài)
Nhật bình – tứ thân (mặt ngoài)

2. Tay áo – Cấu trúc, đặc điểm chung của tay áo

Tất cả các loại trang phục cổ Việt Nam và các nước đồng văn như áo viên lĩnh, giao lĩnh, lập lĩnh, đối khâm, nhật bình hay là áo lục thân, ngũ thân, tứ thân đều có một đặc điểm chung là có nách rất rộng (không hề bó nách).

Cổ phục Việt Nam có nách rộng, không hề bó nách.
Cổ phục Việt Nam có nách rộng, không hề bó nách.

Riêng tay áo dài là một ngoại lệ. Tuy nhiên bản thân nó cũng đã là trang phục cách tân chứ không phải cổ phục. Tiền thân của áo dài tay áo cũng không bó sát nách.

Tay áo dài là ngoài lệ. Nhưng bản thân nó không phải là trang phục cổ Việt Nam mà là trang phục cách tân.
Tay áo dài là ngoài lệ. Nhưng bản thân nó không phải là trang phục cổ Việt Nam mà là trang phục cách tân.

3. Phụ kiện – Các chi tiết thêm vào

Phụ kiện, các chi tiết trong cấu trúc áo để gắn thêm phụ kiện…

Để gắn được thắt lưng, có 2 chỗ luồn dưới nách tay áo.

Trước ngực áo có 2 sợi dây nhỏ, để buộc phụ kiện hoặc cũng dùng để đỡ thắt lưng luôn (B).

Phụ kiện - các chi tiết thêm vào
Phụ kiện – các chi tiết thêm vào.
co ao dinh da xe ta 1603480097
Một số hiện vật áo lập lĩnh, cổ áo được đính đá quý. Áo có thể cắt xẻ tà theo các đường ráp vải.
Cổ áo giao lĩnh có rất nhiều cách ráp vải, may khác nhau. Mỗi kiểu thức có gắn với thời kỳ lịch sử hoặc lý lịch riêng.
Cổ áo giao lĩnh có rất nhiều cách ráp vải, may khác nhau. Mỗi kiểu thức có gắn với thời kỳ lịch sử hoặc lý lịch riêng.

====================

Chú thích diễn giải:

– Đường ráp vải rất quan trọng.

– Khuy cài có thế thay thế bằng dây buộc như nhau

Xem thêm  Áo Nhật Bình - Nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị lịch sử và văn hóa
Chú thích diễn giải
Chú thích diễn giải.

Đây là album tổng hợp của Kiên để giúp các bạn họa sĩ trẻ muốn tìm hiểu về cấu trúc cơ bản của các trang phục cổ của Việt Nam. Hầu hết cấu trúc ngoài thì rất dễ kiếm, nhưng hình ảnh về cấu trúc bên trong gần như chưa có ai vẽ ra một cách rõ ràng. Mong album này có thể giúp đỡ được phần nào.

– Trần Kiên

Tổng hợp từ Trần Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *