Có Rất Nhiều Phật

Phật Là Gì?

Phật, còn được gọi là Phật đà, là thuật ngữ được dịch từ ngôn ngữ Sanskrit cổ đại. Từ “Phật” có nghĩa là tự thấy giác ngộ, giúp người khác giác ngộ và thấy biết tất cả, không bỏ qua điều gì. Vì vậy, Phật còn được gọi là “Nhất biến tri” hay “Chính biến tri”.

Phật đà, đơn giản là Phật, được sinh ra với tên là Thái tử Tất Đạt Đa tại Ấn Độ cách đây 2589 năm (623 TCN) ở thành phố Kapilavastu. Sau khi giác ngộ, Ngài được gọi là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là tên họ, Mâu Ni là danh hiệu, chỉ các bậc Thánh thời cổ đại ở Ấn Độ và có nghĩa là “tĩnh lặng”. Phật là vị giáo chủ của đạo Phật.

Phật giáo cho rằng Phật là chúng sinh đã được giác ngộ, còn chúng sinh là Phật chưa giác ngộ.

Tuy vậy, dựa trên giáo lý mà Phật Thích Ca giảng dạy, chúng ta biết rằng trong quá khứ và trong tương lai, sẽ có nhiều vị Phật ra đời. Hiện nay, trong 10 phương và nhiều thế giới khác, cũng đang tồn tại nhiều vị Phật. Theo đạo Phật, không chỉ có một vị Phật duy nhất, mà trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, có vô số vô lượng vị Phật. Hơn nữa, Phật giáo còn cho rằng, tất cả chúng sinh đều có khả năng trở thành Phật trong tương lai. Phật giáo cho rằng Phật là chúng sinh đã được giác ngộ, còn chúng sinh là Phật chưa giác ngộ. Bất kể là ai, Phật và chúng sinh đều có cùng bản chất.

Tóm lại, Phật giáo không coi Phật như một vị Thần hay Chúa sáng thế và chấp nhận vô thần luận.

Xem thêm  Mơ Thấy Người Khác Sinh Con: Ý Nghĩa và Từng Trường Hợp

Bồ Tát Là Gì?

Bồ Tát là thuật ngữ được dịch từ chữ Phạn và có nghĩa là “giác hữu tình”. Hữu tình nghĩa là có tính tình và tình ái, tương đương với loài động vật. Bồ Tát là loài động vật có giác ngộ. Ngài giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sinh, đồng cảm và thông cảm với nỗi khổ đó, và hướng đến việc cứu giúp chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ. Vì vậy, khi thấy ai đó thương yêu và giúp đỡ người khác trong khó khăn, chúng ta nói người đó có tâm Bồ Tát.

Chúng sinh trước khi thành Phật tất yếu phải trải qua một quá trình làm Bồ Tát.

Bồ Tát hiểu theo nghĩa đúng, khác biệt với quan niệm dân gian. Bồ Tát không chỉ đối với thần Thổ Địa hay thần thành hoàng được tượng trưng bằng gỗ hoặc đất mà được thần thánh, mà chính là những người tin Phật, học Phật và sẵn lòng tự độ, cứu độ và thậm chí hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác. Trước khi trở thành Phật, chúng sinh tất yếu phải trải qua quá trình trở thành Bồ Tát. Để trở thành Bồ Tát, trước hết cần có lòng nguyện lớn, bao gồm bốn lời nguyện: “Chúng sinh vô biên, nguyện độ; phiền não vô tận, nguyện đoạn; Pháp môn vô lượng, nguyện học; Phật đạo vô thượng, nguyện thành”. Ý nghĩa của nguyện này là:

 • Nguyện giúp đỡ vô số lượng chúng sinh trốn khỏi khổ đau.
 • Nguyện chấm dứt vô số lượng phiền não.
 • Nguyện học tập vô số lượng pháp môn.
 • Nguyện đạt được thành tựu cao nhất trong đạo Phật.

Bồ tát đạt tới vị Diệu giác đã là Phật rồi. Còn ở ngôi vị Đẳng giác là vị Đại Bồ Tát sắp thành Phật. Các vị Bồ tát mà nhân dân rất quen thuộc như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng v.v… đều là những vị Đẳng giác Bồ tát.

Mọi người từ khi phát tâm cho đến khi thành Phật đều được gọi là Bồ Tát. Do đó, có sự phân biệt giữa Bồ Tát phàm phu và Bồ Tát hiền thánh. Các Bồ Tát được đề cập trong các kinh Phật thường là những vị Bồ Tát hiền thánh. Quá trình trở thành Bồ Tát chia thành 52 cấp độ, trong đó có 12 vị Bồ Tát hiền thánh từ cấp độ thấp nhất đến cao nhất, cội nguồn từ Địa Tạng đến Thập Địa. Ngoài ra, còn hai vị nữa là Đẳng Giác và Diệu Giác. Thực tế, khi Bồ Tát đạt tới vị Diệu Giác đã là Phật và ở vị trí Đẳng Giác là vị Bồ Tát sắp trở thành Phật. Các vị Bồ Tát phổ biến như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng và nhiều vị khác đều là những vị Đẳng Giác Bồ Tát.

Xem thêm  Tự Nhiên Mọc Nốt Ruồi Son: Ý Nghĩa Và Lời Khuyên

Bao Nhiêu Vị Phật, Bồ Tát?

Như đã trình bày ở trên, từ xa xưa đã có nhiều vị Phật ra đời, và trong tương lai cũng sẽ có nhiều vị Phật khác xuất hiện. Hiện nay, không chỉ có một vị Phật duy nhất, mà trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai, có vô số vô lượng vị Phật.

Mỗi vị Phật, Bồ Tát có hình tướng và hạnh nguyện riêng, nhưng tất cả đều có lòng thương mến vô hạn và làm lợi cho tất cả chúng sinh.

 • Phật Thích Ca Mâu Ni: Thích Ca là biệt hiệu của Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là người có lòng nhân từ và tâm hồn luôn luôn an tĩnh, yên lặng. Phật Thích Ca Mâu Ni là người đã khai sáng đạo Phật. Ngài thường được thờ trong điện chính và ngồi trên đài sen với tư thế ngồi kiết già hoặc ngồi kiết già với tay phải cầm hoa sen đưa lên.

 • Phật A Di Đà: A Di Đà còn được gọi là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang và Vô Lượng Công Đức. A Di Đà có nghĩa là tuổi thọ, hào quang và công đức không thể đếm được. Phật A Di Đà thường được miêu tả đứng trên tòa sen, tay trái cầm đài sen, tay phải duỗi xuống để tiếp dẫn chúng sinh. Thường có thêm Bồ Tát Quán Thế Âm bên phải và Bồ Tát Đại Thế Chí bên trái.

 • Phật Di Lặc: Di Lặc, hay còn gọi là Di Lạc, tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Ngài là vị Phật ở tương lai. Tượng Phật Di Lặc thường có hình dáng mập mạp, bụng to, và miệng cười rất tươi. Bụng to biểu thị sự bao dung và lòng vui vẻ, miệng cười biểu thị lòng hỷ xả và không gắn kết với những vướng mắc. Có thể có sáu chú tiểu bám theo, biểu trưng cho sáu căn của một con người.

 • Bồ Tát Quán Thế Âm: Quán Thế Âm là vị Bồ Tát quan sát và lắng nghe tiếng kêu than của chúng sinh trong thế gian để cứu giúp họ thoát khỏi khổ đau. Tay phải của Ngài cầm nhành dương liễu, tay trái cầm bình nước Cam Lồ để dưỡng chúng sinh. Vị Bồ Tát này thường được thờ chung với Phật A Di Đà và Bồ Tát Đại Thế Chí.

 • Bồ Tát Đại Thế Chí: Đại Thế Chí là vị Bồ Tát có trí tuệ chiếu sáng khắp mọi loài, giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau và đạt được giải thoát.

 • Bồ Tát Địa Tạng: Địa Tạng có ý nghĩa là An Nhẫn, mạnh mẽ như đại địa; trí tuệ sâu xa như kho tàng bí mật. Ngài thường được thờ trong chánh điện bên phải Phật Thích Ca hoặc trong các nhà thờ linh thiêng.

 • Phật Dược Sư: Đức Phật Dược Sư có nhiều biến thể, bao gồm 7 hoặc 8 Phật Dược Sư. Họ đều có lòng nhân từ và hướng dẫn chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đạt được sự giàu có và thọ mạng dài lâu.

 • Phật Mẫu Chuẩn Đề: Bồ Tát Phật Mẫu Chuẩn Đề có màu vàng hoặc vàng nhạt, ngồi kiết già trên đài sen. Trên đầu, Ngài có trang sức ngọc anh lạc. Với 18 tay và mắt trên lòng bàn tay, Bồ Tát này đại diện cho sự trì tụng và bảo hộ chúng sinh có mạng sống ngắn ngủi để có thọ mạng trường thọ.

 • Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn: Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn có tượng trưng là ngàn tay và ngàn mắt. Con số ngàn không chỉ đại diện cho một số lượng cực kỳ lớn, mà còn biểu thị sự không đếm được. Bồ Tát này có công đức cứu giúp và thấy rõ tường tận tất cả chúng sinh.

 • Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại diện cho trí tuệ tuyệt đối và thấu suốt. Với lưỡi gươm bốc lửa, Ngài chặt đứt những xiềng xích vô minh và phiền não, đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Tay trái của Bồ Tát cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã, biểu trưng cho sự tỉnh thức và giác ngộ.

 • Bồ Tát Phổ Hiền: Bồ Tát Phổ Hiền là vị Bồ Tát Đẳng Giác, có năng lực hiện thân khắp mọi nơi và đáp ứng mong ước của chúng sinh. Vị Bồ Tát này là một trong những vị quan trọng nhất trong Phật giáo Đại Thừa.

Xem thêm  Chó Cắn Trong Giấc Mơ: Ý Nghĩa và Điềm Báo

Mỗi vị Phật, Bồ Tát có hình tướng và hạnh nguyện riêng, nhưng tất cả đều có lòng thương mến vô hạn và làm lợi cho tất cả chúng sinh

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan