Phật Dược Sư Lưu Ly: Giáo chủ chứng tỏ sự nhân từ và từ bi vô biên

Vài ngàn năm trước, khi con người còn luôn chìm đắm trong vòng xoáy sinh tử, Đức Phật đã xuất hiện trong cõi Ta Bà. Dù sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, nhưng Ngài đã chấp nhận từ bỏ sự giàu có và xa hoa của một Vương quốc để đi tu hành và trở thành Đức Phật dưới gốc cây Bồ Đề. Khi đã chứng quả, Đức Phật quan sát chúng sanh trong thế giới Ta Bà và nhận ra rằng họ có một mối quan hệ sâu sắc với hai vị Phật: Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ở phương Đông và Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây.

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai sinh sống trong thế giới Lưu Ly – một vùng đất xa xôi phương Đông. Ngài có khả năng ban phước, gia tăng tuổi thọ và xa bỏ tai hoạ. Còn Đức A Di Đà Như Lai, sinh sống ở phương Tây, dẫn dắt chúng ta đến cõi Cực Lạc với nghiệp tồn tại từ kiếp trước. Hai vị Phật này, mỗi người một phương hướng, đều có mối duyên đặc biệt với chúng sanh cõi Ta Bà. Vì vậy, Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nếu ai công niệm danh hiệu của Đức Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư, họ sẽ được giải trừ tai nạn, bệnh tật tan biến và nhận được phước lành, sự mãn nguyện trong tâm hồn.

Ngày 30/9 hàng năm (theo lịch âm) là ngày vía của Đức Phật Dược Sư – Giáo chủ của cõi Phương Đông. Nhân dịp này, hãy cùng khám phá ý nghĩa tên gọi và 12 hạnh nguyện của Đức Dược Sư để hiểu thêm về Ngài.

Ý nghĩa tên gọi Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật)

 • Dược: nghĩa là thuốc, : nghĩa là thầy. Vị Phật này là một thầy thuốc vĩ đại có thể chữa trị mọi bệnh tật của chúng sanh.
 • Lưu Ly: là một chất trong suốt, có khả năng nhìn thấu ra bên ngoài và nhìn xuyên vào bên trong. Lưu Ly là tên của quốc độ của Đức Dược Sư, gọi là thế giới Lưu Ly và Ngài là vị giáo chủ. Thân thể của Ngài cũng là chất Lưu Ly, tỏa sáng trong và ngoài, tinh khiết.
 • Quang: nghĩa là ánh sáng. Thân thể của Đức Dược Sư Như Lai không chỉ trong suốt mà còn toả sáng như một nguồn ánh sáng rực rỡ.
 • Như Lai: một trong mười tôn hiệu Phật: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư và Phật Thế Tôn.

12 đại nguyện của Đức Dược Sư Quang Như Lai

Khi còn là Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư đã xây dựng thế giới của mình thông qua 12 nguyện cầu. Khi mỗi nguyện này được thành tựu, thế giới của Ngài sẽ trở nên hoàn thiện. Nhờ đó, Ngài có mục tiêu và cống hiến để cứu rỗi chúng sanh.

 1. Nguyện lớn thứ nhất: Nguyện khi chúng ta được chứng giác, thân thể của chúng ta sẽ tỏa sáng rực rỡ, chiếu sáng khắp các thế giới vô số, được trang bị 32 tướng lạ và 80 dạng vẻ đẹp. Mọi chúng sinh đều trở nên giống như Ngài.
 2. Nguyện lớn thứ hai: Nguyện khi chúng ta được chứng quả đạo Bồ Đề, thân thể của chúng ta trở nên như viên ngọc trong suốt, trong sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng. Nếu có bất kỳ chúng sinh nào sa vào tội lỗi, ánh sáng của chúng ta sẽ giúp họ thực hiện mọi ước vọng.
 3. Nguyện lớn thứ ba: Nguyện khi chúng ta được chứng quả đạo Bồ Đề, trí tuệ và phương tiện vô tận sẽ được sử dụng để giúp đỡ chúng sinh một cách không cạn.
 4. Nguyện lớn thứ tư: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, mọi chúng sinh sẽ tất cả sống trong đạo Bồ Đề.
 5. Nguyện lớn thứ năm: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, mọi chúng sinh đều tu tập trong sạch, không vi phạm giới luật và thực hiện những hành vi thiện.
 6. Nguyện lớn thứ sáu: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, những người bị tàn tật hoặc suy nhược sức khỏe sẽ được hồi phục và khỏe mạnh.
 7. Nguyện lớn thứ bảy: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, những ai đang trầm cảm, nghèo đói, bị đau yếu hoặc cô đơn, khi nghe danh hiệu của chúng ta sẽ được no đủ và yên lòng.
 8. Nguyện lớn thứ tám: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, những người có thân xác nữ sẽ được trao cho giáo pháp chính.
 9. Nguyện lớn thứ chín: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, mọi chúng sinh đều được giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn và hướng về con đường Bồ Tát.
 10. Nguyện lớn thứ mười: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, những chúng sinh bị án phạt hay giam cầm, bị tổn thương sẽ được giải thoát một cách hoàn toàn nhờ sự trợ giúp của chúng ta.
 11. Nguyện lớn thứ mười một: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, những chúng sinh đói khát và thực hiện những hành vi xấu sẽ được no ấm và cảm nhận hương vị của giáo pháp.
 12. Nguyện lớn thứ mười hai: Nguyện khi chúng ta chứng quả đạo Bồ Đề, những chúng sinh lạnh giá và đóng băng sẽ được ấm áp và được cung cấp đồng phục như mong muốn.

Bảy tôn tướng của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai

Phật Dược Sư là người đã giác ngộ và có lòng từ bi vô tận đối với chúng sinh, thường được miêu tả với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải giữ Ấn thí nguyện. Ngoài ra, theo các kinh điển, Đức Dược Sư có 7 tôn tướng:

 1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai.
 2. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai.
 3. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai.
 4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai.
 5. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai.
 6. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai.
 7. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Ý nghĩa tên gọi của Đức Phật Dược Sư và 12 hạnh nguyện của Ngài

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan