Văn Khấn đền Bà Chúa Kho

Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho (Đầy đủ các ban):

Văn khấn Đền Bà Chúa Kho được chia thành ba ban chính:

  • Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan.
  • Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính).
  • Bát bộ Sơn Trang

Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho ban Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan:

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy chín hướng trời, con lạy mười hướng Phật, chư Phật mười hướng.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật bà Quan Âm Bồ Tát.

Con lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Con lạy Tứ Phủ Ông Hoàng

(Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu

Con lạy Công Đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển

Con lạy Thánh bạch xà thân linh.

Hương tử con tên là: (người đi lễ) đồng gia quyến đẳng.

Nam nữ tử tôn trú quán tại địa chỉ:

Xem thêm  Bùa Nói: Công Dụng và Địa Chỉ Uy Tín để Sở Hữu

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ……… Về lễ Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP.

Bắc Ninh thành tâm kính dâng tờ vàng cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền.

Cầu xin Hội đồng các Quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho ban Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho:

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ quốc mẫu Bà Chúa Kho hiện hóa anh linh.

Con lạy Thiên Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Địa Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Thủy Tiên Thánh Mẫu

Con lạy Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thánh Bạch Xà thần linh tại đền Bà Chúa Kho khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP.Bắc Ninh.

Xem thêm  Mơ Thấy Mổ Gà

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm ………….

Hương tử con là:……………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tam tòa đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiện hóa anh linh phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho ban Bát bộ Sơn Trang:

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Con lạy chín hướng trời, con lạy mười hướng Phật, chư Phật mười hướng.

Con lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Châu Đệ Nhất Thượng Thiên

Châu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Châu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Xem thêm  Văn Khấn Thần Tài đêm Giao Thừa: Mang Lại Tài Lộc và Thịnh Vượng

Con lạy ngũ hổ thần tướng, quan thanh bạch xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm ………….

Hương tử con là:…………

Cùng đồng gia quyến đẳng địa chỉ tại:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tứ phủ Chầu Bà phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tán, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán được đẹp cửa hàng, sang cửa hiệu, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi đường công danh có Hội đồng các quan âm phù, dương trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Giới thiệu chung về Đền Bà Chúa Kho:

Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh là một di tích lịch sử đã được nhà nước Việt Nam công nhận. Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh là ngôi đền thờ mẹ nằm ở khu vực Kinh Bắc nổi tiếng về văn hóa, lịch sử. Địa chỉ cụ thể tại Đền Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh. Ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Lý để ghi nhớ lòng hào hiệp và công lao lớn của ông đối với dân tộc. Sự tích Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh luôn được nhân dân khắp nơi lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau như một di sản văn hóa quan trọng và có giá trị.

Xem thêm  Giấc Mơ Về Quan Hệ Với Người Yêu Cũ

Sự tích Bà Chúa Kho:

Theo truyền thuyết từ thời Lý, tại làng Quả Cảm yên bình, có một cô gái vừa xinh đẹp lại thông minh. Cô không chỉ có vẻ đẹp nổi trội mà còn biết cách tổ chức sản xuất, bảo quản lương thực, thực phẩm và giúp dân chống đói, giúp quân đánh giặc. Vua Lý khi đi ngang qua làng Quả Cảm đã bị quyến rũ bởi cô gái này và đưa cô về cung làm hoàng hậu.

Mặc dù xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, nhưng cô gái rất thông minh, có nhiều tài năng và biết viết văn. Khi vua Lý đưa cô về cung làm vợ, cô đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và khai khẩn ruộng đất. Đầu tiên, cô nhận ra rằng vùng đất nơi cô sinh ra vẫn còn hoang sơ, vì vậy cô xin vua cho phép trở về quê hương để phát triển dân cư, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngày 12 tháng giêng Đinh Tỵ 1077, quân Tống chính thức đánh chiếm nước ta. Lý Thường Kiệt dẫn đầu cuộc kháng chiến chống quân Tống tàn bạo. Và chính ở làng Cổ Mễ, núi Kho, Cầu Gạo – ngôi làng của cô đã được chọn làm kho lương thực. Cô đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất và cung cấp lương thực cho quân đội tại kho lương thực quan trọng sông Như Nguyệt, cũng như cung cấp thực phẩm cho người dân. Trong quá trình hoạt động, khi cuộc chiến gần thắng lợi, cô đã bị quân địch ám sát trong một cuộc tiếp tế.

Vua Lý tin tức này vô cùng đau buồn, đã phong cô làm Phúc Thần để biểu dương lòng biết ơn với những đóng góp to lớn mà cô đã đóng góp cho dân tộc và đất nước. Nhân dân cũng tưởng nhớ và biết ơn cô, nên đã xây dựng ngôi đền thờ tại kho lương thực cũ trên núi Kho và đặt tên là Đền Bà Chúa Kho.

Xem thêm  Nốt Ruồi ở Khóe Miệng

Cách dâng lễ tại Đền Bà Chúa Kho:

Việc sắm lễ khi vào đền hoàn toàn tuỳ thuộc vào tâm ý của mỗi người. Lễ vật tại Đền Bà Chúa Kho có thể khác nhau. Tuy nhiên, cần chú ý đến những điều kiêng kỵ như sau:

  • Lễ chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản,… Phần lễ chay dùng để dâng ban Thánh Mẫu.
  • Lễ mặn: Bạn có thể mua đồ chay dưới dạng hình thịt gà hoặc heo, hoặc dùng đồ mặn như thịt heo, gà,…
  • Lễ đồ sống: Trong mọi trường hợp không được dâng thức ăn sống (trứng, gạo, muối, thịt). Tại các ban quan Ngũ hổ, Bạch xà, Thanh xà ở hạ ban Công Đồng Tứ Phủ.
  • Cỗ Sơn trang: Đặc trưng món chay Việt Nam. Lưu ý không được dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh,…
  • Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa,… Ngoài ra có thể chuẩn bị gương, lược,… Hàng mã này mô phỏng đồ chơi người ta hay làm cho trẻ em. Những lễ vật này nhỏ, được làm cẩn thận và đóng gói trong những chiếc túi đẹp.
  • Lễ thần Thành Hoàng, Thư Điền: Phải cúng đồ chay mới có phúc và những lời cầu nguyện mới được linh ứng.

Cách hạ lễ tại Đền Bà Chúa Kho:

Sau khi dâng lễ và khấn tại các bàn thờ, bạn phải đợi một tuần hương rồi sau đó mới có thể hạ lễ. Trong khi đó, người dân có thể tham quan cảnh đẹp trong khu vực đền thờ. Thắp hương xong, bạn lạy 3 lạy ở mỗi bàn thờ, sau đó có thể hạ sớ và hóa vàng. Sau khi hoàn thành, người ta thực hiện lễ từ ban ngoài đến ban chính. Đặc biệt, không được mang các lễ vật như gương, lược… trên bàn thờ Cô, thờ Cậu về nhà.