Văn Khấn Tảo Mộ Cuối Năm

Khám Phá Lịch Sử

Mâm cúng Tảo mộ 2023 gồm những thứ gì?

Để chuẩn bị cho mâm lễ cúng Tảo mộ 2023, chúng ta cần có những vật phẩm sau đây:

  • 10 bông hoa tươi màu đỏ
  • 3 lá trầu, 3 quả cau
  • 1/2 lít rượu, 5 chén đựng rượu và 10 lon bia
  • 2 bao thuốc, 2 gói trà
  • 2 nến cốc màu đỏ
  • 5 con ngựa (lựa chọn mỗi con 1 màu), trên mỗi con ngựa bạn nên chuẩn bị 10 lễ tiền vàng gồm cả tiền xu, tiền âm phủ và tiền vàng lá.
  • 5 bộ quần áo
  • 4 đĩa để tiền vàng

Bài văn khấn cúng Tảo mộ 2023 truyền thống

1. Bài văn khấn xin phép Thổ thần Thổ địa nơi đó cho Ông bà về ăn Tết

Bài văn khấn lễ Tảo mộ ngày cuối năm được trích từ trang 10 trong cuốn sách “Văn khấn cổ truyền của Người Việt” do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy:

Ngài Kim niên Đương cai (đọc tên riêng của quan Hành khiển năm đó: Mộc Tinh hành binh chi thần) Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, (đọc tên riêng của vị thần quan Hành binh năm đó: Ngụy Vương Hành khiển) Chi Thần, (đọc tên riêng của vị Phán quan năm đó: Tiêu Tào phán quan) Phán Quan.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thành linh Thổ địa Tôn thần,

Các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ long mạch Tôn thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ cùng liệt vị Tôn thần cai quản trong xứ này.

Xem thêm  Mơ Thấy Dòng Sông Cạn Nước

Kính lạy hương linh cụ………. (sau dấu chấm, tên của Ông bà gia tiên được đặt vào)

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp, đúng vào cuối đông sắp sang năm mới.

Chúng con là ………….. (đặt tên của bạn vào)

Chúng con sắm sanh vật phẩm, hương hoa, phù tửu, lễ nghi, trình cáo Tôn thần, kính rước vong linh gia tiên của chúng con (đặt tên các vị vong) trở về với gia đình để đón năm mới, để cháu con phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần phù thủy doãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

2. Bài cúng lễ chạp

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy ngài Kim niên đương cai Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn Chi Thần, Nguyễn Tào phán quan.

Kính lạy ngài bản cảnh Thành Hoàng Chính vị Đại Vương

Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần

Kính lạy các ngài ngũ phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng liệt vị Tôn Thần cai quản trong xứ này.

Kính lạy hương cụ………………………………………… (sau dấu chấm, tên của Ông bà gia tiên được đặt vào)

Hôm nay là ngày …… tháng …….., đúng vào cuối đông sắp sang năm mới.

Chúng con là: ……………………………………………………… (đặt tên của bạn vào)

Chúng con sắm sanh vật phẩm, hương hoa, phù tửu, lễ nghi, trình Tôn Thần, kính rước vong linh gia tiên của chúng con là (tên các vong): ………………………………………………………………… (đặt tên các vong vào)

Chúng con có phần mộ tại đây về với gia đình………, để cháu con phụng sự trong tết, báo đáp, tỏ lòng hiếu kính.

Xem thêm  Thần Chú Mọc Cánh

Cúi xin Tôn Thần phù thủy doãn hứa. Âm dương cách trở, bát nước nén hương hiếu tâm, lòng cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!