Mục Kiền Liên Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát: Dấu hiệu phân biệt và ý nghĩa lịch sử

sự khác nhau giữa mục kiền kiên bồ tát và địa tạng vương bồ tát

Phân biệt Đức Mục Kiền Liên Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát

Địa Tạng Vương Bồ tát và tôn giả Mục Kiền Liên đều là những vị Bồ tát được tôn sùng trong Phật giáo Đông Á. Mặc dù nhiều người cho rằng Mục Kiền Liên Bồ tát chính là Địa Tạng Vương Bồ tát, thực tế hai vị Bồ tát này là hai thực thể riêng biệt. Mặc dù có những nét tương đồng về hình tượng, nhưng chúng có thể được phân biệt thông qua nguồn gốc và ý nguyện của mỗi Bồ tát.

Về xuất thân

Địa Tạng Vương Bồ tát

Địa Tạng Vương Bồ tát là một trong sáu vị Bồ tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa, bao gồm Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Phổ Hiền Bồ tát và Di Lặc Bồ tát. Truyền thuyết kể rằng Đức Phật Thích Ca dặn Ngài Địa Tạng đảm nhận trọng trách độ hóa chúng sinh ở Ta Bà sau khi Ngài viên tịch và trước khi Phật Di Lặc giáng sanh. Địa Tạng Bồ tát cam kết dùng tất cả sức lực của mình để giải thoát chúng sinh khỏi khổ nạn trong lục đạo.

Về tiền thân của Địa Tạng, theo Kinh Địa Tạng Bồ tát, Ngài đã có bốn tiền kiếp. Trước đây, Ngài là một vị Trưởng giả, được Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai chỉ dạy. Ngài đã thành thật nguyện cầu đem công đức của mình đến chúng sanh và giải thoát họ khỏi khổ đau, trước khi chứng quả Phật quả.

Trong kiếp nữ, Ngài đã làm những điều tốt lành để giải thoát mẹ mình khỏi cảnh khổ trong địa ngục. Nhờ bậc thánh nhân Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, mẹ của Ngài đã được thoát khỏi địa ngục và tái sanh vào cõi trời. Trong kiếp vương, Địa Tạng Vương đã cam kết cứu độ những người khổ nạn và giải thoát họ khỏi ba đạo ác để trở thành Phật.

Mục Kiền Liên Bồ Tát

Mục Kiền Liên Bồ tát sinh vào năm 568 và mất vào năm 484 TCN, là người thuộc vương quốc Magadha ở Bắc Ấn Độ. Ngài là một vị Tỳ kheo nổi tiếng và là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài được Đức Phật khen là bậc thần thông đệ nhất.

Theo tài liệu Phật giáo, Mục Kiền Liên sinh ra trong một gia đình giàu có và được tôn kính. Ngài đã trở thành đệ tử của Đức Phật và đạt được quả A La Hán, là một trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Phân biệt Đức Mục Kiền Liên Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát qua hình tượng

Những người chưa tìm hiểu sâu về Đức Mục Kiền Liên Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát có thể dễ dàng nhầm lẫn giữa hình tượng của hai vị Bồ tát này. Tuy nhiên, có thể phân biệt qua những đặc điểm về hình tượng sau:

  • Địa Tạng Vương Bồ tát: Ngài thường được miêu tả là một vị Bồ tát từ bi vô lượng, xung quanh có vầng hào quang tỏa sáng, đầu đội mão tỳ lư. Ngài đứng trên hoặc ngồi trên tọa sen, thường cưỡi Linh Thú là Đề Thính. Tay phải Ngài cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay trái cầm viên ngọc Như Ý, tượng trưng cho ánh sáng chiếu rọi cõi địa ngục. Hình ảnh Địa Tạng thường mặc áo cà sa màu đỏ và đội mũ thất phật.

  • Mục Kiền Liên Bồ tát: Ngài được miêu tả có hình dáng cao lớn, mặt vuông tai tròn, tay phải cầm tích trượng. Thân mặc y vấn và thường đứng thay vì ngồi. Đặc biệt, Mục Kiền Liên không cầm gì hoặc cầm bình bát, ngụ ý việc dâng cơm cho mẹ.

Về thời gian và hoàn cảnh

Đức Địa Tạng Vương Bồ tát được tôn thờ từ lâu đời, khoảng thế kỉ I hoặc II TCN. Truyền thuyết về mục tiêu cứu cứu mẹ chịu khổ ở địa ngục xuất hiện trong các tiền kiếp của Địa Tạng. Một trong số đó là truyền thuyết về thời Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, khi Địa Tạng cam kết cứu giúp mẹ bị đọa vào địa ngục. Người ta biết về Địa Tạng Vương qua lời giảng của Đức Phật Thích Ca, và Ngài Địa Tạng đã xuất hiện trong nhiều kiếp trước đây.

Mục Kiền Liên Bồ tát xuất hiện trong thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Với những nghiên cứu về Phật giáo cổ, chúng ta biết rõ về hành trình xuất gia, tu học và quá trình giác ngộ của Mục Kiền Liên Bồ tát. Ngài là một nhân vật lịch sử có thực, được ghi chép rõ ràng trong các nguồn tài liệu. Với công phu tu hành, Mục Kiền Liên đã đạt được sự thần thông đầu tiên và có ảnh hưởng lớn trong Phật giáo. Ngài và tôn giả Xa Lợi Phất là hai trong mười đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca.

Về phương pháp hành sự

Sau khi biết mẹ mình đang chịu khổ trong địa ngục, Quang Mục đã vâng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và đắp vẽ hình ảnh, tượng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục để cầu nguyện và cầu nguyện giải thoát cho mẹ. Mục Kiền Liên cũng sắp xếp lễ cúng dường cho trai tăng chư Phật vào ngày lễ Tự tứ mãn hạ để cầu nguyện cho mẹ.

Về hạnh nguyện

Hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ tát là cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Ngài nổi tiếng với đại nguyện “Địa ngục không trống thề không thành Phật, chúng sinh độ hết, mới chứng Bồ đề”. Người tôn thờ Địa Tạng được ban phước yên bình, trí huệ sáng suốt và được tránh khỏi bệnh tật, tai nạn và tội lỗi. Ngoài ra, trong kiếp sau, họ có thể thoát khỏi thân nữ và kiếp nô lệ, và có được thân xinh đẹp.

Hạnh nguyện của Mục Kiền Liên là cứu mẹ khỏi địa ngục và giải thoát các chúng sinh khỏi khổ nạn. Ngài là biểu tượng của lòng hiếu đạo và sử dụng sức mạnh thần thông để giải thoát chúng sinh.

Tóm lại, Mục Kiền Liên Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát là hai vị Bồ tát khác nhau, không nên nhầm lẫn. Hy vọng qua các thông tin trên, bạn đã hiểu rõ hơn về Đức Mục Kiền Liên Bồ tát và Địa Tạng Vương Bồ tát.

Tham khảo thông tin

Một số mẫu tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đẹp giá rẻ

tượng địa tạng vương áo đỏ đẹp nhất

tượng địa tạng vương áo đỏ giá rẻ nhất

tượng địa tạng vương áo đỏ giá rẻ nhất

địa chỉ bán tượng địa tạng vương áo vàng đẹp

địa chỉ bán tượng địa tạng vương áo vàng đẹp

tượng địa tạng vương áo trắng đẹp

tượng địa tạng vương đứng hổ phách đẹp

tượng địa tạng vương áo trắng đẹp

tượng địa tạng vương áo thạch anh đẹp

Xem thêm

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan