Tưởng Nhớ Tổ Tiên vào Ngày Sóc Và Ngày Vọng

Ngày đầu tiên của tháng, còn được gọi là ngày sóc, có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày này cũng được gọi là ngày vọng, có nghĩa là nhìn về phía xa, tức là nhìn về phía Mặt trăng. Trong ngày này, Mặt trời và Mặt trăng đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng, nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau, con người cũng trở nên sáng suốt và trong sạch. Đối với người Việt, ngày sóc và ngày vọng là ngày tưởng nhớ tổ tiên, mọi gia đình đều thắp hương và dâng lễ là hương hoa, trái cây hoặc quà bánh.

Văn Khấn Mùng 1 Cúng Thổ Công và Thần Linh

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần Quân. Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch. Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần. Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần. Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Tín chủ con thành tâm sắp xếp hương hoa và lễ vật, đốt nén hương thơm và dâng lên trước bàn thờ. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long mạch, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Xin các ngài lắng nghe lời mời của chúng con, thương xót tín chủ, xuống đến và chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, đồng trì cho tất cả thành viên trong gia đình chúng con an lạc, công việc hanh thông, người người được bình an, lộc tài tăng tiến, lòng đạo mở rộng, và sự cầu ứng và sự nguyện ý của tất cả.

Xem thêm  Văn Khấn Cúng Rằm Tháng 7 Thần Tài

Chúng con lễ bạc thành tâm, kính lễ trước bàn thờ, và cúi xin được phù hộ và độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên và thần linh - 1

Văn Khấn Mùng 1 Cúng Gia Tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Tín chủ con nhờ sự ơn của Trời Đất, các vị Tôn thần, tổ tiên và các linh hồn tiền kiếp, thành tâm sắm lễ, hương, hoa, trà quả, và thắp nén hương tâm dâng lên trước bàn thờ. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, và Tài thần. Xin các ngài xuống đến và chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, và các vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…, xin thương xót con cháu, hiện về và chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con cũng kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ của nhà này, đồng lâm án tiền và đồng lai hưởng lợi, xin phù hộ cho cả gia đình chúng con luôn khỏe mạnh, mọi sự bình an, mọi điều tốt lành, thành công trong kinh doanh, và gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc thành tâm, kính lễ trước bàn thờ, và cúi xin được phù hộ và độ trì.

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Những giây phút yên bình tại cà phê bờ kè Sài Gòn

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)