Khám Phá Lịch Sử: Văn Khấn Gia Tiên – Giao Tiếp Tâm Linh Đầy Tình Yêu Thương

Văn khấn gia tiên đã từ lâu trở thành một phần quan trọng trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam. Đây là cách chúng ta giao tiếp với thế giới tâm linh, nhớ về nguồn gốc, những người trong dòng họ đã xây dựng nên cuộc sống quý báu của chúng ta ngày hôm nay. Khi sử dụng văn khấn gia tiên, chúng ta cần đọc các bài văn khấn phù hợp với các dịp đặc biệt. Dưới đây là hướng dẫn cho bạn các bài văn khấn gia tiên thông dụng nhất sử dụng trong các ngày mùng 1, ngày rằm hàng tháng, và hàng năm.

Văn Khấn Gia Tiên Sử Dụng Trong Các Ngày Đặc Biệt

Theo văn hóa tâm linh của người Việt Nam, chúng ta sử dụng văn khấn gia tiên trong các dịp sau đây:

 • Văn khấn gia tiên ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.
 • Văn khấn gia tiên ngày tất niên.
 • Văn khấn gia tiên mùng 1 tết.
 • Văn khấn gia tiên tết Đoan Ngọ.
 • Văn khấn gia tiên Rằm tháng 7.
 • Văn khấn gia tiên Rằm tháng 8.
 • Văn khấn gia tiên ngày ông công ông táo.

Bất kể công việc gì liên quan đến thế giới tâm linh, chúng ta luôn tìm kiếm những bài văn khấn phù hợp nhất cho ngày cúng lễ. Văn khấn gia tiên sử dụng trong nhiều dịp cúng lễ của gia đình như một niềm tin tín ngưỡng sâu sắc.

Văn khấn gia tiên sử dụng trong nhiều dịp cúng lễ của gia đình
Văn khấn gia tiên sử dụng trong nhiều dịp cúng lễ của gia đình

Xem thêm các bài văn khấn gia tiên cho các ngày tại mục Tin Tức của Mộc Nam Dương nhé!

Văn Khấn Gia Tiên Vào Ngày Mùng 1 Và Ngày Rằm Hàng Tháng

Văn khấn gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm tháng âm lịch là bài cúng thường được mọi người sử dụng để thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên và các thần linh. Theo truyền thống, vào ngày mồng 1 và chiều tối ngày rằm hàng tháng, các gia đình người Việt thường tổ chức lễ cúng trên bàn thờ gia tiên để cầu xin sức khỏe, sự bình an, may mắn và thành đạt cho mọi người trong gia đình. Dưới đây là ba bài văn khấn gia tiên thông dụng, được sử dụng vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng.

Những Lễ Vật Cần Chuẩn Bị Cho Cúng Gia Tiên

Vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng, chúng ta không cần phải chuẩn bị những lễ vật cầu kỳ, chỉ cần đơn giản là những đồ lễ như:

 • 1 chai rượu.
 • 1 lọ hoa tươi.
 • 1 đĩa quả tươi hoặc bánh trái.
 • 3 chén nước.
 • Trầu, cau.

Những lễ vật cần sắm để cúng gia tiên
Những lễ vật cần sắm để cúng gia tiên

Và đặc biệt, không thể thiếu văn khấn gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm. Mỗi vùng miền trên đất nước Việt Nam có những quan điểm khác nhau về cách cúng lễ vào những ngày này. Tuy nhiên, trước khi cúng gia tiên, chúng ta phải cúng ông thần Thổ Công trước đó. Điều này làm cho mọi điều nguyện cầu được phép và đến được với tổ tiên và gia đình.

Bài Văn Cúng Gia Tiên Ngày Rằm Mùng 1

Bài Khấn Gia Tiên 1

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mườiphương.
 • Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
 • Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.
 • Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ – Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm ………….. Tín chủ con là …………………………………………….. Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến. Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời:

 • Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.
 • Hương hồn Gia tiên nội, ngoại Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật Phù trì tín chủ chúng con: Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông Người người được chữ bình an, Tám tiết vinh khang thịnh vượng, Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Giãi bày tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Bài văn khấn gia tiên chuẩn nhất
Bài văn khấn gia tiên chuẩn nhất

Bài Khấn Gia Tiên 2

Nam Mô A di đà Phật!
Nam Mô A di đà Phật!
Nam Mô A di đà Phật!

Con tấu lạy chín phương trời mười phương Phật Chư Phật mười phương.
Con tấu lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ.
Con tấu lạy Thần Linh Đất nước, Thổ thần bản cảnh, Quan đương niên đương cảnh, Thành Hoàng bản thổ, Táo Quân thần chủ, Chúa đất long mạch, Thần tài, Tiền chủ, Hậu chủ, Táo phủ thần quân, Tả Long hữu hổ tiếp dẫn phúc đức tại gia tại số nhà: …………………………………………………………..

Con tấu lạy Chư vị Liệt Tổ Liệt Tông ngũ đại đồng đường dòng họ……………………………..
Con tấu lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Cô Gi Tỷ Muội, Thúc Bá Đại Huynh, Chầu Bà Tổ Cô, Cô Bé tại gia, Cậu Bé tại gia, các Chân Linh thần tử Hữu danh vô thực, Hữu thực vô danh dòng họ: ……………………………………

Hôm nay là ngày……….Tháng……….Năm…………. Phu thê hai họ con thành tâm có nén nhang bát nước ………. Dâng kính Phật Thánh, các Quan, Chư vị Tổ Tông chứng minh công đức, chứng tâm nhận lễ, phù hộ độ trì …………………

Xin các ngài phù hộ cho gia chung chúng con được nấp bóng cửa nhà Ngài,…… phù hộ độ trì cho chúng con được đắc kỳ tài, được sai kỳ lộc, phu thê hòa thuận, gia chung bình an, lộc tài vượng tiến.

Nam Mô A di đà Phật!
Nam Mô A di đà Phật!
Nam Mô A di đà Phật!

Bài Khấn Gia Tiên 3

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

 • Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
 • Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ) Tín chủ (chúng) con là:……………………………………………………………….. Ngụ tại:…………………………………………………………………………………..

Hôm nay là ngày……………………gặp tiết……………………..(ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ đất ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…………………………, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chung chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Bài văn khấn xin gia tiên phù hộ ngày mùng 1
Bài văn khấn xin gia tiên phù hộ ngày mùng 1

Văn khấn gia tiên giữ trọn vẹn nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Sự kết hợp giữa văn khấn cổ truyền, văn khấn nôm, thọ mai gia lễ và văn cúng bài khấn cúng cổ đã tạo nên những bài văn khấn được sử dụng phổ biến và truyền thống. Đây là ba bài văn khấn thường được sử dụng vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng, và chúng được gửi đến bạn để tham khảo.

Website: https://khamphalichsu.com/

>> Đọc thêm: Văn khấn hóa vàng chuẩn nhất theo phong tục truyền thống của người Việt

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan