Cúng Giỗ – Thể hiện lòng thành kính và hiếu thảo

Ở Việt Nam, việc cúng giỗ ông bà, bố mẹ và tổ tiên là một trong những trong những nét văn hóa đẹp, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây là cách để con cháu thể hiện lòng thành kính và hiếu thảo đối với tổ tiên của mình.

Bài văn khấn ngày giỗ đầu

Khi ông bà hoặc cha mẹ qua đời được một năm, người ta thường tổ chức ngày giỗ đầu. Đây là ngày rất quan trọng đối với người Việt, và việc cúng giỗ trong ngày này được thực hiện trang nghiêm và đầy đủ.

Dưới đây là bài văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các Thần Linh khác trong ngày giỗ đầu:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn Thần.

– Con kính lạy ngài Bản Gia Táo Quân, ngài Bản Gia Thổ Công, Long Mạch, Thần Tài.

– Con kính lạy các ngài Thần Linh cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Nhân ngày mai là ngày giỗ đầu của…

Chúng con và toàn thể gia quyến cúng lễ, sắm sửa hương hoa và lễ vật để kính dâng trước án tọa Tôn Thần cùng Chư Vị Uy Linh.

Chúng con kính cáo Bản Gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các Thần Linh, xin chứng minh và phù hộ cho gia đình chúng con an lành và may mắn.

Kính thỉnh các Tiên Linh, Gia Tiên và vong hồn của gia đình được thờ phụng cùng về hưởng thọ.

Xem thêm  Nốt Ruồi Son Thái Dương

Chúng con tôn trọng và cầu nguyện kính thành. Xin được phù hộ và độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bên cạnh đó, dưới đây là bài văn khấn cúng giỗ đầu:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

– Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ đầu của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời:…

Mất ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Di và toàn thể các Hương Linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Bài cúng ngày giỗ hết

Ngoài ngày giỗ đầu, ngày giỗ hết cũng cần có bài văn khấn riêng. Ngày giỗ hết (còn được gọi là ngày Đại Tường) là ngày cúng giỗ vào tháng thứ ba sau ngày mất của ông bà, cha mẹ. Sau ngày giỗ hết, gia quyến và con cháu sẽ bỏ tang phục.

Xem thêm  Mơ Thấy Giết Người - Giải Mã Những Giấc Mơ Báo Hiệu

Dưới đây là bài khấn cúng giỗ hết cho ông bà, cha mẹ:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch.

Chính ngày giỗ hết của…

Thiết nghĩ… vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại vừa ngày giỗ hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời…

Mất ngày tháng năm (Âm lịch):…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Xem thêm  Nốt Ruồi Dưới Cằm Trái

Văn khấn ngày giỗ thường

Sau ba năm kể từ ngày mất của ông bà, cha mẹ, chúng ta sẽ tổ chức ngày giỗ thường. Cách tổ chức ngày này phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của từng gia đình.

Dưới đây là bài văn khấn ngày giỗ thường:

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần Linh, Thổ Địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư Gia Tiên Cao Tằng Tổ Tiên nội ngoại họ…

Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…

Ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).

Chính ngày giỗ thường của:…

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời:…

Mất ngày tháng năm (Âm lịch):…

Mộ phần táng tại:…

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương Linh Gia Tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Xem thêm  Các Vị Phật Bồ Tát

Phục duy cẩn cáo!

Trên đây là tổng hợp những bài văn khấn ngày giỗ, bài cúng giỗ ông bà, bố mẹ chuẩn nhất để bạn tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Hãy đến với Khám Phá Lịch Sử để cập nhật những thông tin bổ ích khác. Chúc bạn có một ngày thật tốt lành!